Academische Pabo's Nederland, WO en HBO, twee bachelor disploma's, één studie

Locaties

Al het onderwijs wordt gegeven in de stad Groningen. Allemaal op fietsafstand van elkaar én van het station.

Stagescholen liggen verspreid in heel Noord-Nederland. Bij de koppeling van studenten aan stagescholen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met reistijden en woonplaats.

Locaties

  • Rijksuniversiteit Groningen
  • Hanzeschool Groningen
  • NHL Hogeschool
  • Stenden Hogeschool (locatie Groningen)
naar top