Academische Pabo's Nederland, WO en HBO, twee bachelor disploma's, één studie

Over de Academische Pabo in Leiden

De Academische Pabo in Leiden biedt het beste van twee werelden: je ontwikkelt de professionele kwaliteiten die een leerkracht in het basisonderwijs nodig heeft én pedagogische deskundigheid in brede zin.

Tijdens de vier jaar van de Academische Pabo Leiden ontwikkel je inhoudelijk en didactisch vakmanschap in de vakken op de basisschool. Tijdens de stages die je loopt leer je dat toe te passen. Tegelijkertijd word je vertrouwd gemaakt met op onderzoek gebaseerde kennis over de ontwikkeling van kinderen, leren en opvoeden. Bovendien leer je hoe je zelf wetenschappelijk onderzoek moet doen. Tot besluit van de Academische Pabo voer je zelf een onderzoek uit, op de basisschool waar je ook je afsluitende stage loopt.

Kenmerkend voor de Leidse Academische Pabo is een brede pedagogische oriëntatie. Er wordt aandacht besteed aan wetenschappelijke inzichten op het gebied van gezins- en orthopedagogiek maar ook op het gebied van  onderwijsstudies.

Gemotiveerde studenten krijgen op de Academische Pabo een geïntegreerd studieprogramma, waarin de relatie tussen praktijk en theorie telkens gelegd wordt. Met deze opleiding leer je het functioneren van leerlingen op school beter te analyseren, begrijpen en begeleiden. De Academische Pabo sluit je af met twee diploma’s: een van Hogeschool Leiden en een van de Universiteit Leiden.

Na de Academische Pabo kun je meteen aan de slag op een school, omdat het basisonderwijs je goed kan gebruiken. Mocht je toe zijn aan nog meer verdieping, dan kun je ook een Masteropleiding volgen. Dat kan aansluitend op de Academische Pabo, maar ook net zo goed op een later moment, al dan niet in combinatie met een baan.

Meer weten over de Leidse Academische Pabo? Bezoek onze website

naar top