Academische Pabo's Nederland, WO en HBO, twee bachelor disploma's, één studie

Promotieonderzoek naar het leren van academische pabo­‐studenten

Op 19 januari promoveert Stella van der Wal-Maris op een onderzoek naar het leren van academische pabostudenten. Centrale vragen zijn: in hoeverre gaan deze pabostudenten op zoek naar diepgaand begrip, zijn ze gericht op het ontwikkelen van eigen kennis en sturen ze zelf hun leren aan? Daarnaast is de rol van de opleiding in het ontwikkelen van dergelijk betekenisgericht leren onderzocht.

Sinds 2012 studeren er academisch geschoolde basisschoolleraren af. Een van de doelen van hun opleiding is dat ze als leerkracht kunnen bijdragen aan een meer academisch werkklimaat in scholen en daardoor invloed uitoefenen op de kwaliteit en het innovatievermogen van deze scholen. Hiervoor is onder meer nodig dat de studenten leren betekenisgericht te leren. (Aanstaande) leerkrachten die zo leren, zijn gericht op het doorgronden van onderwijskundige vraagstukken, bouwen actief kennis op en sturen hun eigen leren. Het promotieonderzoek ‘Meaning‐oriented learning in Dutch academic primary teacher education’ richt zich op de vraag in hoeverre studenten in academische pabo’s bij aanvang al betekenisgericht leren, hoe op academische pabo’s de ontwikkeling hiervan wordt gestimuleerd en of deze studenten daadwerkelijk meer betekenisgericht gaan leren.

Uit het onderzoek blijkt dat veel pabostudenten bij de start van de opleiding vooral gericht zijn op het verwerven van kennis die ze in de praktijk kunnen toepassen en op het reproduceren van geleerde kennis. In de loop van het eerste jaar gaan academische pabo- studenten -in tegenstelling tot reguliere studenten- onderwerpen diepgaander bestuderen. Deze ontwikkeling zet zich in de daarop volgende studiejaren voort. Het blijkt dat de academische pabo-opleiding deze ontwikkeling stimuleert. Zo moeten studenten in academische pabo’s veel theoretische en praktijkgerichte bronnen kritisch beoordelen, vaak met als doel een onderbouwde opvatting over een onderwijskundig vraagstuk te ontwikkelen. Een ander voorbeeld is de opdracht een onderwijskundig thema te onderzoeken en uitkomsten hiervan te presenteren aan bijvoorbeeld basisschoolleraren. Deze opdracht wakkert het diepgaand willen begrijpen van een onderwerp aan. Zelf sturen van het eigen leren neemt tijdens de opleiding daarentegen niet toe. Ook blijken een gebrek aan samenhang in het curriculum en een (te) hoge studielast betekenisgericht leren te belemmeren.

Veelbelovend is dat academische pabo’s studenten aanzetten zich te ontwikkelen tot leraren die een probleem of vraag diepgaand willen en kunnen bestuderen. Als er in de opleiding daarnaast een sterkere nadruk wordt gelegd op groeien in zelfgestuurd leren, dan vormen Nederlandse academische pabo’s mogelijk een veelbelovende manier om invloed uit te oefenen op de kwaliteit en het innovatievermogen van basisscholen.

Stella van der Wal-Maris is lerarenopleider aan de Marnix Academie in Utrecht en promoveert aan de Technische Universiteit Eindhoven, School of Education op 19 april 2017.

terug naar nieuwsoverzicht
Promotieonderzoek naar het leren van academische pabo­‐studenten
Stella van der Wal-Maris
Geplaatst op: 13 januari 2017
Terug naar nieuwsoverzicht