Academische Pabo's Nederland, WO en HBO, twee bachelor disploma's, één studie

Over de Academische lerarenopleiding primair onderwijs in Utrecht

De Academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO) leidt je op tot een veelzijdige, academisch geschoolde leraar. In vier jaar behaal je tegelijkertijd een PABO-diploma én een universitair bachelordiploma onderwijskunde.

Bij ALPO verdiep je je in didactiek, sociaal-cognitieve ontwikkeling, leerprocessen en -problemen en de school in de maatschappij en als organisatie in ontwikkeling. Je doet onderzoek, ontwikkelt lesmateriaal en traint je academische en sociaal-communicatieve vaardigheden. Ook loop je vanaf de start van de opleiding stage in verschillende groepen van de basisschool als oriëntatie op de beroepspraktijk.

Je bestudeert actuele thema’s zoals:

  • hoogbegaafdheid
  • onderwijsinnovatie
  • wereldburgerschap
  • internet en nieuwe media bij kinderen
naar top